Skriv ut

Sedan sommaren 2017 gäller nya regler vilket innebär att även likströmskablar måste dras av en behörig person eller en person inom en elfirmas kontrollprogram. Det gör det svårare att montera helt i egen regi. Hör av er till oss om ni har frågor angående detta.

 

Hur man monterar solpaneler.

Det finns olika monteringssystem för olika typer av tak, för tegeltak så använder man krokar som fästs på bjälkarna under tegelpannorna, sen sätts tvärgående aluminium profiler i krokarna. Då kan panelerna fästas i dessa profiler.

 

VarioSole 495x400
VarioSole Biber 2 495x400

Är taket brant brukar man montera profilerna längst ner först och sedan kan man stå på dessa när man installerar dom övre osv.

Man brukar också behöva behöva putsa bort lite på undersidan av tegelpannorna som ligger direkt över krokarna för att dom ska kunna läggas tillbaks.

 

Montering på TRP plåttak.

 
Mounting 495x400

TRP plåt erbjuder den snabbaste och billigaste monteringslösningen. Man skruvar fast små aluminium profiler på åsarna på själva plåten och fäster sen solpanelerna på dessa.

På så sätt går solpanelerna tvärs över taket .

Kablar

Varje panel har två kablar, en med en en + sida kontakt och en med minus. Man kopplar sen ihop solpanelerna i en eller flera serier, varje serie får då två ändar en med + och en med -. Därifrån drar man kablarna till växelriktaren.

Detta måste från och med sommaren 2017 en behörigelektriker eller en person ansluten till en elfirmas kontrollprogram utföra.  Tänk även på att installation, anslutning och driftsättning måste en behörig elektriker göra.

Strings 3 1030x433

Ovan är ett diagram med tre strängar där där alla paneler är ihopkopplade enbart med solpanelernas egna kablar. Här behövs sedan sex kablar för att koppla ihop solpanelerna med växelriktaren.

Strings 3a 1030x433

Ett annat exempel där man varit tvungen att dra kablarna mellan serierna och växelriktaren under vissa av solpanelerna.

 

Källa: halsingesolceller